محصولات آینده

اتوماسیون صنعت غذا

اتوماسیون فرآیند تولید محصولات غذایی
اتوماسیون ماشین آلات فرم،فیل،سیل

اتوماسیون ماشین آلات پرکن مایعات غلیظ و خمیری
اتوماسیون کارتونینگ و بسته بندی ثانویه
اتوماسیون و مانیتورینگ آنلاین خطوط تولید صنایع غذایی
و...

با گسترش روز افزون زندگی شهری امروزی و مشغله کاری ناشی از آن و نبود وقت و امکانات مناسب و بالا رفتن هزینه های آماده سازی غذا   منجر به ایجاد و گسترش غذاهای آماده مصرف گردیده است.

تخصص ما طراحی و ساخت و اتوماسیون فرایند و بسته بندی محصولات غذایی میباشد.