آدرس :

ارومیه : خیابان شیخ شلتوت انتهای کوچه ایویکو نبش کوچه نه 

آدرس کارخانه : ارومیه شهرک صنعتی فاز 2

تلفن همراه مهندس صدیقی: 09143453094

صندوق  پستی :  

E-mail: SADIGHI1@gmail.com

 

برای برقراری ارتباط مستقیم از طریق ایمیل از فرم زیر نیز میتوانید استفاده کنید