اتو کلاو
بنر اول
بنر دوم

لیست خدمات

service_section_desc

سرویس یک

پیش گفتار

لیست محصولات

محصولات برتر تولید شده توسط پایا الکتریک افزار

درباره ما

درباره ما

شرکت پایا الکتریک افزار با هدف طراحی و ساخت تجهیزات خاص صنایع بسته بندی در سال 1380 تاسیس گردید
با گسترش فعالیت و همگام با ارائه تکنولوژیهای جدید پایا الکتریک افزار به دپارتمانهای پایا الکتریک جهت طراحی و ساخت سیستمهای اتوماسیون صنعتی و پایا افزار جهت طراحی و ساخت تجهیزات خاص صنایع بسته بندی  غذائی راه اندازی گردید.